Behandlinger

Vi taler først om din anamnese - din sygdomshistorie ved din første konsultation. Dette sker sammen med en irisanalyse og en posturoligisk undersøgelse, hvor vi ser på din kropsholdning ift. højre og venstre side.


Ud fra dette rådgiver jeg dig ift.: Kostvejledning. Homøopati. Bachs blomsterterapi. Kosttilskud


Understøttende til dette tilbyder jeg:

Øreakpunktur samt samtaler der støtter dig i din proces mod at blive mere sund.


Et helt forløb vil typisk strække sig over nogle måneder til et halvt år, hvor du kommer ved mig ca. 1 gang om måneden.

Heilpraktiker - almen praktiserende naturmediciner


En heilpraktiker

  • er naturmediciner efter klassisk europæisk tradition
  • behandler hele mennesket, ikke kun sygdommen
  • arbejder med en bred vifte af analyse- og behandlingsmetoder
  • er det naturlige og logiske valg

Når du oplever et problem eller symptom, som du gerne vil have undersøgt nærmere, går du som det første til din praktiserende læge. Den praktiserende læge er speciallæge i almen medicin og kender til de fleste sygdomme og læge-specialer. Den praktiserende læge kan derfor ofte klare behandlingen selv eller henvise dig til en specialist til videre udredning og/eller behandling.


På samme måde er heilpraktikeren din almen praktiserende naturmediciner - vi har specialviden i almen naturmedicin. Vi kender til de fleste komplementære (”alternative”) behandlingsformer og kan ofte klare behandlingen selv, ligesom vi kan henvise til andre behandlere, hvor det vil være en fordel for dig. Skulle det vise sig nødvendigt, henviser vi dig naturligvis til lægen – ligesom vi også gerne taler med din læge, hvis du ønsker det.


Vi samarbejder således gerne med kolleger både inden og uden for det etablerede sundhedssystem.


På den måde er vi, ligesom din praktiserende læge, vort felts store generalister. Når du kommer til en konsultation hos os, bruger vi mange analysemetoder, så vi bedre kan spore os frem til den individuelle årsag til, hvordan din sygdom eller lidelse er opstået. Herefter arbejder vi med flere behandlingsmetoder, så vi kan behandle fra flere vinkler, der både supplerer og understøtter hinanden. 


Det er helt naturligt for os at arbejde på tværs af specialer, da vi arbejder ud fra et europæisk verdensbillede med en historisk tradition for at forene naturvidenskab og naturmedicin. Vi kan hjemmevant navigere imellem flere tankesæt og teorier, og vi ser ingen modsigelser i at arbejde koncentreret konkret og holistisk. ”Holistisk” vil sige, at vi behandler hele mennesket, ikke sygdommen; og vi ser på hele mennesket som et samspil mellem krop, tanker og følelser.


Det er der ikke noget hokus-pokus ved: Immunforsvaret spiller den centrale rolle i vores sundhed. Det ved vi alle efterhånden. Videnskaben har for længst bevist sammenhængene imellem nervesystemet, hormonsystemet og immunforsvaret; og vi heilpraktikere arbejder traditionelt netop inden for og på tværs af disse tre systemer. Vi arbejder kort sagt på kroppens præmisser, med kroppens selvhelbredende kræfter.


Så hvis du ønsker, at du, din krop og dit helbred bliver set på som en helhed, men føler at udbuddet af komplementære behandlere er uoverskueligt, så er vi heilpraktikere det logiske valg. En heilpraktiker anvender både kropsterapier, naturmedicin og individuel livsrådgivning. Det er både en meget effektiv og nænsom proces, hvor vi kommer hele vejen rundt – både i analyse og behandling.


Heilpraktiker – din almen praktiserende naturmediciner


Personlig konsultation kan ske i

 Astrologihuset, Teglværksgade 37, 4 th 2100 København Ø eller

via SKYPE / telefon

Ring for mere info / tidsbestiling på tlf 4245 0475 

Post adresse: Sund-Glad Klinik, Lærkevej 2B, 4300 Holbæk

20160717_182456032_iOS